04.04.24

Інвестування в умовах невизначеності. Короткострокова навчальна програма

Главная/Новости и анонсы МИБ/Інвестування в умовах невизначеності. Короткострокова навчальна програма

 

ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. 

ЯК УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСУ ЗАЛУЧИТИ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

savchuk

 

Володимир Савчук — автор та викладач програми "Інвестування в умовах невизначеності. Як українському бізнесу залучити іноземні інвестиції", професор МІБ, консультант в області стратегічного управління і фінансового менеджменту. В минулому — консультант Світового банку, викладач освітніх програм в Об’єднаному Віденському Інституті (JVI) та програм МВА в Києво-Могилянській бізнес-школі. Автор численних книг зі стратегічного, фінансового та ризик-менеджменту. Провів понад 150 консалтингових проєктів для українських підприємств та більш ніж 500 відкритих і корпоративних тренінгових програм для менеджерів.

 


 

 

Для кого: власники та керівники українських бізнесів

Формат: онлайн

Кількість годин: 24

Термін: 1 місяць

Мова: англійська/українська

 

Програма зосереджена на оснащенні українського бізнесу необхідними навичками та знаннями для залучення іноземних інвестицій шляхом ефективного аналізу, управління та інформування про ризики та можливості, пов'язані з інвестиціями, у відповідь на складні економічні умови.

 

ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОГРАМИ

 • Прийняття рішень з урахуванням ризиків: Дати можливість підприємствам зрозуміти та застосувати імовірнісне мислення та методи моделювання для прийняття обґрунтованих рішень в умовах економічної невизначеності.
 • Компетенція комплексного інвестиційного аналізу: Забезпечити основу для проведення ретельних техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів.
 • Ефективна комунікація для залучення інвестицій: Навчити учасників стратегічному розкриттю інформації, необхідної для залучення іноземних інвестицій. Таким чином, компанії можуть ефективніше доносити свою ціннісну пропозицію до потенційних інвесторів.

 

zareg uk

 

ЦІННОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

 • Сприйняття невизначеності як невід'ємної частини економічного середовища та використання її як каталізатора інноваційного мислення та гнучкості стратегії. Імовірнісне мислення та моделювання стають ключовими інструментами в управлінні в умовах економічних коливань.
 • Скрупульозний підхід до проведення ретельних техніко-економічних обґрунтувань, які охоплюють маркетинговий, технічний, фінансовий, інституційний аналіз та аналіз ризиків. Така суворість гарантує, що інвестиційні проекти будуть всебічно обґрунтовані, що підвищує їх привабливість та зміцнює довіру з боку потенційних інвесторів та зацікавлених сторін.
 • Створення можливості глибокого розуміння фінансових критеріїв, які застосовуються в міжнародній практиці для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Це дає можливість того, що запропонований згідно цих стандартів проект буде зрозумілим інвестору з будь-якої країни.
 • Інноваційність в розробці інвестиційної стратегії за допомогою сучасних передових методів, таких як підхід реальних опціонів. Це підхід пропонує гнучку структуру розробки стратегії, яка враховує мінливі обставини в нестабільному економічному ландшафті.
 • Володіння інструментами аналізу ризиків, які надають учасникам навички кількісної оцінки ризиків і прийняття обґрунтованих, надійних інвестиційних рішень у різних потенційних майбутніх станах.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

1. Загальні засади інвестиційної діяльності

 • Невизначеність як головна ознака економічного середовища
 • Глобальні виклики та ризики майбутнього України
 • Імовірнісний спосіб мислення та моделювання в умовах невизначеності

2. Структура техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту

 • Інвестиційна діяльність як основне питання стратегії підприємства
 • Маркетинговий аналіз
 • Технічний аналіз
 • Фінансовий аналіз
 • Інституційний аналіз
 • Аналіз ризиків

3. Стратегічне розкриття інформації компанії

 • Розкриття інформації PEST
 • Розкриття інформації SWOT
 • Розкриття інформації про ESG

4. Розкриття фінансової інформації компанією

 • Фінансова звітність як інформаційна база: бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів
 • Принципові фінансові показники

5. Традиційна методика бюджетування капітальних інвестицій

 • Основні змінні для прийняття рішень
 • Методичні засади вартості грошей у часі
 • Базові метрики для прийняття рішень: чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, дисконтований термін окупності
 • Вартість інвестиційного капіталу
 • Кредитування інвестицій
 • Загальний процедура обґрунтування інвестиційного проекту

6. Технологія реальних опціонів

 • Визначення реального опціону
 • Класифікація реальних опціонів
 • Біноміальна модель оцінки реальних опціонів
 • Підхід реальних опціонів як спосіб розробки стратегії

7. Аналіз ризиків інвестиційного проекту

 • Елементи Імовірнісної математики
 • Дерево рішень
 • Аналіз чутливості
 • Аналіз сценаріїв
 • Монте-Карло моделювання

 

zareg uk

 

Контактна особа: +38 067 679 57 89 Тетяна Кошик