Аварійні комісари

 zadaty pytannia ruzvorot dzvinok ru

Міжнародний інститут бізнесу і в 2020 році отримав право на навчання осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) у галузі сільського господарства (рослинництво, тваринництво) та при страхуванні наземних транспортних засобів (Договір № 10 від 25 лютого 2020 р. з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

 

Аварійні комісари – це експерти, які з‘ясовують причини настання страхового випадку та визначають розмір збитку. Аварійні комісари мають відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим діючим законодавством. Підставою для з‘ясування причин та обставин настання страхового випадку та визначення розміру збитків є заява страховика (страхувальника).

 

Система підготовки аварійних комісарів передбачає: навчання за затвердженими програмами, успішне складання кваліфікаційного екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму вимог для аварійних комісарів, підтвердження кваліфікації раз на три роки шляхом навчання за затвердженою програмою та складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму.

Діяльність аварійного комісара має бути незалежною, не пов‘язана трудовими відносинами із страховими компаніями (відповідно до Постанови КМУ від 05.01.1998 № 8 «Про затвердження типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів»). Його послуги на договірних умовах можуть замовляти як страховики, так і страхувальники для отримання незалежних об‘єктивних результатів.

 

Вимоги до майбутніх слухачів: вища освіта.

 

У МІБ заплановано навчальний курс підготовки осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) у галузі сільського господарства (рослинництво) – дата призначається за набором групи. 

 

Планова дата іспиту з перевірки на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) – дата призначається за набором групи.

 

Викладачі курсу:

Заяць В.М. – д.е.н.,завідуючий кафедрою земельного кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Фурса А.В. – к.е.н., ст.н.с., доцент кафедри фінансів і кредиту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Богаченко В.Н. - к.т.н., доцент кафедри проектування доріг, геодезії та землевпорядкування Національного транспортного університету, сертифікований оцінювач;

Бондар В.М. - завідувач відділу досліджень машин, обладнання, об’єктів водного транспорту, літальних апаратів та колісних транспортних засобів лабораторії авто-технічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; сертифікований оцінювач;

Янишевський С.В. - к.т.н., доцент кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху Національного транспортного університету;

інші викладачі.

 

Для реєстрації на курс учасники повинні мати з собою:

 • копію паспорту (1, 2 стор.);
 • копію диплому про вищу освіту (без додатків);
 • 1 фотокартку 4*6;
 • копію платіжного документу чи готівкові гроші для внесення вартості курсу в касу інституту;
 • копія свідоцтва платника ПДВ (якщо організація є платником)
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, де працює учасник (за наявності).

 

Основні нормативні документи, що регулюють та сприяють діяльності аварійних комісарів в Україні.

 • Податковий кодекс України.
 • ЗУ «Про страхування».
 • ЗУ «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
 • Постанова КМУ від 05.01.1998 р. № 8 «Про затвердження типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів».
 • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 02.06.N 327 «Про затвердження кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (аварійних комісарів)».
 • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 18.08.N 544 «Про затвердження кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного транспорту).

 

(67) 561 79 84 -  Кіріна Тетяна Гаврилівна

E-mail: ocenka@iib.com.ua

Ми в Facebook