Аварійні комісари

 zadaty pytannia ruzvorot dzvinok ru

Міжнародний інститут бізнесу вже котрий рік поспіль щорічно отримує право на навчання осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) у галузі сільського господарства (рослинництво, тваринництво) та при страхуванні наземних транспортних засобів (Договір № 102804 від 21 січня 2021 р. з Національним банком України).

 

Аварійні комісари – це експерти, які з‘ясовують причини настання страхового випадку та визначають розмір збитку. Аварійні комісари мають відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим діючим законодавством. Підставою для з‘ясування причин та обставин настання страхового випадку та визначення розміру збитків є заява страховика (страхувальника).

 

Система підготовки аварійних комісарів передбачає: навчання за затвердженими програмами, успішне складання кваліфікаційного екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму вимог для аварійних комісарів, підтвердження кваліфікації раз на три роки шляхом навчання за затвердженою програмою та складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму.

Діяльність аварійного комісара має бути незалежною, не пов‘язана трудовими відносинами із страховими компаніями (відповідно до Постанови КМУ від 05.01.1998 № 8 «Про затвердження типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів»). Його послуги на договірних умовах можуть замовляти як страховики, так і страхувальники для отримання незалежних об‘єктивних результатів.

 

Вимоги до майбутніх слухачів: вища освіта.

 

Викладачі курсу:

Заяць В.М. – д.е.н.,завідуючий кафедрою земельного кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Фурса А.В. – к.е.н., ст.н.с., доцент кафедри фінансів і кредиту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Богаченко В.Н. - к.т.н., доцент кафедри проектування доріг, геодезії та землевпорядкування Національного транспортного університету, сертифікований оцінювач;

Бондар В.М. - завідувач відділу досліджень машин, обладнання, об’єктів водного транспорту, літальних апаратів та колісних транспортних засобів лабораторії авто-технічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; сертифікований оцінювач;

Янишевський С.В. - к.т.н., доцент кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху Національного транспортного університету;

інші викладачі.

 

Для реєстрації на курс учасники повинні мати з собою:

 • копію паспорту (1, 2 стор.);
 • копію диплому про вищу освіту (без додатків);
 • 1 фотокартку 4*6;
 • копію платіжного документу чи готівкові гроші для внесення вартості курсу в касу інституту;
 • копія свідоцтва платника ПДВ (якщо організація є платником)
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, де працює учасник (за наявності).

 

Основні нормативні документи, що регулюють та сприяють діяльності аварійних комісарів в Україні.

 • Податковий кодекс України.
 • ЗУ «Про страхування».
 • ЗУ «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
 • Постанова КМУ від 05.01.1998 р. № 8 «Про затвердження типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів».
 • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 02.06.N 327 «Про затвердження кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (аварійних комісарів)».
 • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 18.08.N 544 «Про затвердження кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного транспорту).

КОНТАКТИ Школи національних професійних кваліфікацій МІбу

03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе,  8 – А,    (каб. № 103)

         (067) 561 79 84                                       Кіріна Тетяна Гаврилівна

 

 ocenka@iib.com.ua

 

Facebook

 

Розклад начальних заходів

 

КОНТАКТИ Школи національних професійних кваліфікацій МІбу

03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе,  8 – А,    (каб. № 103)

067 819 07 17                                Ціко Марія Олексіївна

 

 ocenka@iib.com.ua

 

Facebook

 

Розклад начальних заходів