Головна/Програми для компаній/Тематики корпоративних програм

Тематики корпоративних програм

Для створення індивідуальної програми навчання Ви можете вибрати наступні тематики

Стратегічний менеджмент та організаційний розвиток

• Ефективний менеджмент в сучасних умовах

• Сутність стратегічного управління

• Стратегічний аналіз

• Конкурентні переваги та стратегії розвитку компанії

• Реалізація стратегій

Управління виробництвом

Модуль 1. "Ефективне управління виробництвом".

Модуль 2. "Основи управління проектами у виробництві".

Модуль 3. "Управління виробничими витратами".

Модуль 4. "Виробничий контролінг".

Модуль 5. "Організація нормування праці на виробництві відповідно до методики німецької організації REFA".

Модуль 6. "Захист фінальних проектів"

REFA-International "Оптимізація та управління виробничими системами та процесами"

1 модуль "Організація та вдосконалення виробничих систем та процесів. Інструменти управління якістю"

2 модуль "Аналіз виробничих процесів та матеріальних потоків в операційних системах. Оцінка персоналу та оплата праці"

3 модуль "Нормування праці та сучасні підходи до оптимізації чисельності виробничого персоналу"

Управління персоналом

• Стратегія управління людськими ресурсами

• Планування персоналу і кадрова політика

• Формування команди та робота в команді. Особливості побудови управлінської команди

• Аналіз робіт і дослідження людських ресурсів

• Структура управління персоналом. Визначення функцій працівників служби персоналу на підприємстві. Кращий досвід західних компаній

• Пошук і підбір персоналу

• Атестація персоналу та оцінка виконання

• Створення мотиваційного клімату в компанії. Менш витратні методи мотивації

• Заробітна оплата і компенсаційний пакет

• Стимулювання персоналу

• Розвиток і навчання персоналу

• Корпоративні правила та процедури як частина кадрової політики

• Тренінг підготовки тренерів

Маркетинг. Збут

• Сучасні концепції маркетингової діяльності. Роль і місце маркетингу в системі управління компанією.

• Аналіз середовища. Маркомаркетінговий і мікромаркетінговий аналіз

• Аналіз конкурентів. Конкурентні переваги

• Поведінка споживача

• Маркетингові дослідження:

• Технології маркетингових досліджень

• Статистичний аналіз у маркетингу і робота з SPSS

• Стратегії маркетингу. Сегментація ринку. Позиціонування

• Конкурентне поведінку. Маркетингові війни

• Товарні стратегії маркетингу. Управління асортиментом

• Стратегії ціноутворення

• Управління відносинами з клієнтами (CRM): побудова та впровадження в діяльність компанії

• Інтегровані маркетингові комунікації: планування, вибір інструментів комунікацій (реклама, РR, стимулювання збуту, виставкова діяльність), впровадження, контроль

• Створення брендів і управління ними

• Управління маркетингом: діагностика, організація. Планування. Оперативне управління, бюджетування

• Управління збутом

Фінанси. Облік

• Фінансова діагностика та моніторинг стану підприємства

• Управління оборотним капіталом і ліквідністю

• Управління витратами

• Бюджетування

• Фінансове планування (операційний рівень)

• Фінансування бізнесу

• Вартість і структура капіталу

• Інвестиційні рішення

• Побудова фінансової системи управління компанією

• Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

• Аналіз фінансової звітності, проблеми розвитку компанії

• Управлінський облік

Логістика

• Організація логістичної служби компанії

• Дистрибуційна логістика

• Закупівельна логістика

• Складська логістика

• Виробнича логістика

Тренінги

• Техніка ефективних продажів

• Створення команди і роботи в ній

• Проведення ефективних переговорів

• Ефективне проведення зборів і прийняття управлінських рішень

• Організаційні зміни

• Тайм-менеджмент

• Лідерство

• Корпоративна культура

Наведений список тематик не обмежує можливості МІБ у створенні та реалізації програм для компаній.