Сертифікація ФДМУ

 zadaty pytannia ruzvorot dzvinok ru

Планові дати проведення кваліфікаційних іспитів:

  04 липня 2020 р.             12 грудня 2020 р.

                            Порядок проведення кваліфікаційних іспитів на отримання                              оцінювачем-стажистом кваліфікаційного свідоцтва 

Згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів (Наказ ФДМУ №1996 від 30.10.01), та Положення про порядок работи Екзаменаційної комісії (Наказ ФДМУ №1997 від 13.11.02). Міжнародний інститут бізнесу ораганізовує проведення кваліфікаційних іспитів на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за всіма напрямами та спеціалізаціями, передбаченими законодавством.

Наказом ФДМУ затверджено склад Екзаменаційної комісії за напрямами оцінки майна

Організаційна підготовка оцінювача-стажиста до складання кваліфікаційного іспиту:

У випадку, якщо оцінювач-стажист бажає скласти кваліфікаційний іспит, він за два тижні до закінчення терміну стажування подає до навчального закладу заяву про включення до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит, за визначеною формою

Оцінювач-стажист до заяви додає наступний перелік документів:

  • перелік звітів, у підготовці яких оцінювач-стажист брав участь, завірений керівником стажування та печаткою бази стажування;
  • звіт (або навчальний звіт) про оцінку майна за кожною спеціалізацією з оцінки майна, завірені керівником стажування та печаткою бази стажування;
  • календарний план стажування, завірений керівником стажування;
  • програму стажування, завірену керівником стажування;
  • звіт про виконання календарного плану, завірений керівником стажування;
  • рекомендацію від керівника стажування, також завірену керівником стажування та печаткою бази стажування. Зміст рекомендації від керівника має відповідати вимогам, визначенними Положенням про порядок стажування фізичних осіб.
  • свідоцтво про навчання.
  • обліковий лист (всі дані необхідно вдрукувати). 
  • екзаменаційний лист із вклеєною фотокарткою. (Додаток 1(ЦМК), Додаток 2 (МФ)).
  • копія паспорта (1, 2 стор.)

На основі наданих оцінювачем-стажистом вищезазначених документів навчальний заклад включає його до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит, і надає його Голові Екзаменаційної комісії.

Проведення кваліфікаційного іспиту:

1. Дата проведення кваліфікаційного іспиту призначається Головою Екзаменаційної комісії.

2. Перелік питань кваліфікаційних іспитів публікується в засобах масової інформації.

Перелік питань до кваліфікаційного іспиту за напрямами оцінки.

3. Оцінювач-стажист складає кваліфікаційний іспит за напрямами з оцінки майна та спеціалізацій у їх межах, за якими він пройшов навчання та стажування, і бажає скласти кваліфікаційний іспит.

4. Кваліфікаційний іспит відбувається в усно-письмовій формі шляхом відповідей на питання екзаменаційного білету (Положення про екзаменаційну комісію, Про внесення зміни до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії).

5. Якщо оцінювач-стажист не склав іспит, він може повторно його складати не раніше, ніж через один місяць від дати попереднього іспиту.

6. Кваліфікаційне свідоцтво видається ФДМУ та навчальним закладом у двотижневий строк на підставі поданих до ФДМУ документів, передбачених Положенням про роботу Екзаменаційної комісії. Заява на отримання кваліфікаційного свідоцтва.

 

За довідками з питань екзамену звертайтесь до Ніколайчук Світлани Миколаївни

тел. 096 775 90 29

E-mail: ocenka@iib.com.ua

Ми в Facebook