Стажування

 zadaty pytannia ruzvorot dzvinok ru

Організація стажування фізичних осіб, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів.

Згідно з Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Положенням про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання квалІфІкацІйного свідоцтва оцінювача Міжнародний інститут бізнесу (МІБ) організовує стажування для слухачів, що пройшли навчання на курсах базової підготовки оцінювачів.

 

Вимоги до бази стажування:

 • База стажування повинна мати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до спеціалізацій в межах напрямів, за якими фізична особа проходила навчання.
 • У випадку стажування за напрямом: "Експертна грошова оцінка земельних ділянок" база стажування повинна мати в штаті двох оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

Вимоги до керівника стажування:

 • Керівник стажування повинен мати не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з напрямків оцінки та спеціалізацій, за якими проходив навчання оцінювач-стажист.
 • Керівник стажування повинен працювати у складі суб"єкта оціночної діяльності.
 • Керівник стажування підписує звіти з оцінки, які виконував стажист під час проходження стажування та в кінці терміну стажування надає оцінювачу-стажисту рекомендацію (позитивну або негативну) щодо його стажування.
 • Керівник повинен організовувати виконання програми та календарного плану стажування, які повинні передбачати серед іншого виконання не менше ніж двох звітів з оцінки за участю оціювача-стажиста та оформлення результатів стажування відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

 

Вимоги щодо проходження стажування:

 • Оцінювач-стажист в термін 1 місяць від дати видачі йому посвідчення оцінювача-стажиста повинен визначитись з базою стажування спеціалізацій в межах напрямів оцінки, за якими проводилася базова підготовка.
 • Оцінювач-стажист повинен взяти участь у складанні не менш ніж двох звітів про оцінку майна за кожною спеціалізацією в межах напрямів, за якими проводилась його базова підготовка.
 • Оцінювач-стажист спільно з керівником стажування розробляє програму та календарний план стажування. Програма стажування може бути розроблена на основі Робочих програм базової піготовки оцінювачів, що затверджені ФДМУ.
 • Оцінювач-стажист складє звіт з виконання програми стажування.

 

В кінці терміну стажування оцінювач-стажист надає до навчального закладу, в якому проходив навчання:

1. копії звітів (навчальних звітів) про оцінку майна, у складанні яких він брав участь;

2. календарний план стажування;

3. програму стажування;

4. звіт з виконання програми стажування;

5. рекомендація від керівника стажування;

6. перелік звітів, у яких брав участь оцінювач-стажист.

У разі зміни керівника або бази стажування оцінювач-стажист повинен письмово повідомити про це МІБ, вказавши причини.

 

Організаційне оформлення стажування:

Після закінчення навчання фізична особа отримує свідоцтво про навчання, посвідчення оцінювача-стажиста та усну рекомендацію МІБ щодо можливих баз стажування.

 

За два тижні до закінчення терміну стажування оцінювач-стажист надає до навчального закладу, де він навчався, наступний перелік документів:

 • перелік звітів, у підготовці яких оцінювач-стажист брав участь, завірений керівником стажування;
 • один звіт (навчальний звіт) про оцінку майна за кожною спеціалізацією з оцінки майна, за якою проводилася базова підготовка оцінювача, завірені керівником стажування;
 • календарний план стажування, завірений керівником стажування;
 • програму стажування, завірену керівником стажування;
 • звіт про виконання програми стажування, завірений керівником стажування;
 • рекомендацію від керівника стажування, також завірену керівником стажування;
 • посвідчення стажиста з підписами та печатками керівника стажування, що свідчить про виконання терміну стажування.

 

Корисні посилання:

З питаннями звертайтеся, будь ласка, до спеціаліста з організації стажування 

 

КОНТАКТИ

04116, м. Київ, вул. Старокиївська,  10 – Ф

(Eco Business Hub), 2 поверх, каб. В4 

Посилання для Google карт

 

096 775 90 29                                  Ніколайчук Світлана Миколаївна

ocenka@iib.com.ua

 Facebook

Розклад начальних заходів

 

КОНТАКТИ

04116, м. Київ, вул. Старокиївська,  10 – Ф

(Eco Business Hub), 2 поверх, каб. В4 

Посилання для Google карт

 

096 775 90 29                                  Ніколайчук Світлана Миколаївна

ocenka@iib.com.ua

 Facebook

Розклад начальних заходів