2018-02-05

Association of MBAs подовжила акредитацію всіх програм МІБ ще на 5 років.

Головна/Новини МІБ/Association of MBAs подовжила акредитацію всіх програм МІБ ще на 5 років.

Бізнес-школа «Міжнародний інститут бізнесу» в грудні 2017 року успішно пройшла чергову переакредитацію Асоціації МВА (АМВА), не тільки підтвердивши високий рівень всіх своїх МВА-програм, але і пролонгувавши акредитацію на максимально можливий термін – 5 років. Міжнародна рада АМВА, яка приймає остаточне рішення про акредитування послуг конкретних шкіл, 5-річну акредитацію допускає тільки для програм, які за своїм змістом, балансу теорії і практики, вивіреності управлінського інструментарію, який отримують магістри бізнес-адміністрування, повністю відповідають глобальним трендам бізнес-освіти.

 

Вибираючи флагманську акредитацію, МІБ зупинив свій вибір саме на Асоціації МВА, членами якої є кращі бізнес-школи світу, тому що при вибудовуванні програм МВА, які реалізує МІБ, дотримувалася та ж методологія, що і в Westminster Business School (Великобританія), Gothenburg School of Business (Швеція), Hult International Business School (США) та інших, які також є членами Association of MBAs.

 

Хоча незважаючи на різноманіття рейтингів, акредитацій, асоціацій бізнес-шкіл в цілому, і МВА-програм зокрема, на сьогоднішній день в світі бізнес-освіти найбільш престижними є три акредитації, так звана «акредитаційна корона», що складається з акредитацій The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), European Quality Improvement System (EQUIS), The Association of MBAs (АМВА).

 

Кожна з представлених акредитаційних моделей має свої критерії, унікальні вимоги до бізнес-школи, програм, змістовного наповнення цих програм, принципів відбору претендентів на навчання, обов'язковим навчальним результатами, позанавчальної активності слухачів. На відміну від AACSB (США), яка акредитує бізнес-школу в цілому і EQUIS (ЄС), де пред'являються конкретні вимоги до програм, але в контексті оцінювання всієї бізнес-школи, акредитаційні вимоги АМВА (ЄС, штаб-квартира Великобританія) фокусуються на контенті і взаємозв'язку курсів в рамках окремих програм. Це дозволяє бізнес-школам сконцентрувати ресурси, перш за все, на актуалізації МВА-програм, їх практичного наповнення, забезпечення крос-курсової взаємозв'язку.

 

Бізнес-школи, які претендують на отримання акредитаційного сертифікату, повинні не тільки представити розгорнуте портфоліо своїх МВА програм, а й обґрунтувати і продемонструвати високу кваліфікацію викладацького складу, достатній і збалансований досвід у викладацькій діяльності, дослідженнях і консультаціях, що гарантувало б єдність і міжкурсову інтеграцію навчання на МВА-програмах.

 

Разом з тим, досить серйозні вимоги пред'являються і до профілів груп – відповідність освіти, досвіду і кваліфікації слухачів програм тим стандартам, які сьогодні є обов'язковими для бізнес-шкіл високого класу. MBA-освіта від самого початку призначена тільки для високопотенційних лідерів, тому Асоціація МВА наполягає на суворості процесу прийому, з метою забезпечення і підтримки відповідної, стійкої і різноманітної аудиторії.

 

Оскільки акредитуються саме програми МВА, то їх характеристиці приділяється найбільша увага: рівень, ступінь, систематичність актуалізації та підтримки кожної програми МВА, достатність академічного нагляду, рівень оперативної підтримки, комплексність і интегративність в цілому.

 

Крім цього, бізнес-школи повинні надати чітко сформульовані програмні результати навчання, які можна виміряти і зіставити з результатами навчання і оцінкою курсу. Відповідно до акредитаційними вимогами, результати навчання повинні в цілому відображати критерії  АMBA (інституційна цілісність, стійкість і відмінність; якість і достатність викладацького складу; лідерський потенціал дизайну програми, її глибина; професійний та управлінський background слухачів; компетенції і результати навчання; стратегія оцінювання і забезпечення релевантності; взаємодія викладача і слухача в процесі навчання, формат delivery; участь випускників в житті бізнес-школи тощо). Крім того, акредитаційна експертиза враховує ступінь узгодженості критеріїв АМВА з місією бізнес-школи.

 

Аудит і оцінювання програм МВА експертами Асоціації МВА підтвердили не тільки наявність і ефективну реалізацію зазначених вимог, що гарантує слухачам МІБ високу якість викладання, актуальність і практичність курсів, унікальність їх змістовного наповнення, конкурентність отриманих компетентностей, а й вказали на головну конкурентну перевагу МВА програм бізнес-школи №Міжнародний інститут бізнесу” – оптимальний баланс між практичними інструментами управлінської діяльності і, так званими soft-skills, що забезпечує високу результативність управлінської діяльність випускників.

 

Вітаємо колег, слухачів, випускників та партнерів МІБ!

IMG 8695IMG 8696IMG 8699