Сорокін Михайло

sorokin new

Михайло Сорокін

РhD, доцент, професор фінансів Міжнародного Інституту Бізнесу (МІБ-Україна), директор Центру розвитку фінансового менеджменту МІБ. Visiting professor (запрошений викладач) на програмах МВА Академії ім. Леона Козьмінського (Польща) в Мінську (Республіка Білорусь).


Персональні компетенції: фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, кредитний аналіз, бізнес-планування (експертиза, консультування). 

Досвід роботи. 
Автор безлічі семінарів і програм для менеджерів та власників компаній. Є розробником авторських програм "Фінансовий майстер-клас", "Фінанси для керівників", "Професійний аналіз підприємства-позичальника", "Результативний бізнес-план", "Фінанси в дії", "Фінансова перевага". 


Корпоративне навчання компаній: Укрексімбанк; IDS Borjomi International; Київенерго; ОКП АТ Фармація; Житомирський бронетанковий завод; Енергоринок; ІНГО-Україна, AsstraA AG, Фоззі Груп, Дніпроенерго; MTI; Агенція Гревцова (Білорусь) та ін. 


Практикуючий консультант вітчизняних і західних компаній, має досвід проведення фінансової експертизи в більш ніж 250 проектах в Україні. 


Консалтинг компаній: Нова пошта; Маунтекс; ГК "Фокстрот", Мережа ресторанів «Мафія»; Yamaha-Україна, MTI-Intertop, CABOT, Бліц-інформ, Київський завод шампанських вин та ін. 

Освіта:
- Інститут економіки Національної академії наук України, Київ, к.е.н. (Фінанси) 
- Міжнародний інститут менеджменту, Київ, МВА (банківська справа, кредитний аналіз, спеціальна програма для викладачів) 
- Національна академія управління, Київ (фінансовий менеджмент) 
-  МДТУ ім. Баумана, РФ, MSc (engineering).

Стажувався в провідних фінансових організаціях і школах бізнесу США (Citicorp, NYSE, Moody's, NASDAQ, CoreStates Bank, Wharton School, Robert MorrisAssociates, Німеччини (OTIS, Berlin Retailors Associates, KAUFHOF, FINOW, DaimlerChrysler, BBW). 

Автор великої кількості публікацій і ряду оригінальних розробок в області корпоративних фінансів і бізнес-психології: модель SOFIA; типологія фінансових фахівців; факторний аналіз ліквідності; система аналізу кредитоспроможності ЦЕНЗОР; бліц-тест «Нагороджений-і-Я» та ін. 

Інформація про деякі реалізовані проекти.

1. Мережа ресторанів "МАФІЯ" (2013-2014, 2017): оцінка діяльності фінансової служби, деталізація її завдань і функцій, і внесення коректив в оргструктуру компанії; порівняльний аналіз фінансової звітності та уточнення KPI; консалтинг з підготовки бізнес-плану по запуску проекту франчайзингу. 

2. «Маунтекс» (2015, 2016): аудит бізнес-моделі, діагностика проблем і ризиків; виявлення галузевої специфіки бізнесу і побудова фінансового профілю компанії; вдосконалення управління оборотним капіталом і ліквідністю; оптимізація управління витратами і зміни в системі поточного бюджетування, в зв'язку з початком виробничої діяльності і запуском нових інвестиційних проектів. Зокрема, також вирішувалися наступні завдання:

 • як контролювати операційний і фінансовий цикл, формувати стратегії фінансування і управління оборотним капіталом;
 • як оцінювати ризики в управлінні дебіторами, ефективність кредитної політики;
 • як контролювати систему бюджетів корпорації, зокрема касовий бюджет компанії.


  3. «Нова Пошта» (2012-2013): порівняльний аналіз фінансової звітності та побудова фінансового профілю компанії; визначення драйверів стійкого зростання і оцінка альтернатив; оновлення системи цілей і фінансових показників; внесення коректив в стратегічні документи; а також, зокрема, вирішувалися наступні завдання:

 • як аналізувати і планувати результативність діяльності компанії на основі збалансованої системи показників (Balanced Scorecard);
 • як управляти вартісним циклом бізнесу, як реалізовувати стратегічні концепції управління, орієнтовані на зростання цінності бізнесу та ін.


4. IDS Borjomi International. Корпоративне навчання "Фінанси для керівників (нефінансистів)" (2012): фінансова діагностика бізнесу (в тому числі, аналіз фінансової звітності, антикризові рішення і ін.), операційні рішення і управління витратами (в тому числі: CVP-аналіз, рентабельність інвестицій в маркетинг, поточний бюджетування, бюджет маркетингу і ін. питання). Семінар був націлений на вирішення наступних завдань:

 • як пов'язані цілі компанії, зміст і характер фінансових рішень з основними фінансовими звітами - балансом, звітами про прибутки і про грошові потоки;
 • в чому полягає експрес-діагностика фінансового стану компанії, як оцінювати ключові показники і їх взаємозв'язок, визначати «вузькі місця» і проблемні зони в ході діагностики, причини проблем, з якими напрямками слід проводити фінансове оздоровлення бізнесу;
 • як в сучасних умовах керувати операційним результатом підприємства, оцінювати ключові показники в менеджменті оборотного капіталу;
 • як здійснювати аналіз операційного левериджу (важеля) бізнесу, як контролювати операційний і фінансовий цикл;
 • як вибирати стратегію фінансування та управління оборотним капіталом і як цей вибір впливає на рентабельність і ризики бізнесу;
 • як складається касовий бюджет, і виявляються поточні фінансові потреби компанії.


5. Укрексімбанк. Корпоративний тренінг з методів і практиці кредитного аналізу (2011 осінь). 
Згідно відгуків слухачів:

 • «Найкориснішім були - модель SOFIA, визначення відношення підприємств до тієї чи Іншої Галузі, стратегії розвитку позичальника,! Застосування формули Дюпон.» Синявська Олена Миколаївна, головний економіст.
 •  «Методи якісного та коефіцієнтного АНАЛІЗУ, методи прогнозування банкрутства, матриця Крісті, оцінка кредитоспроможності підприємства». Горобець Алла Іванівна.
 • «Матриця коефіцієнтів для різних замовників (SOFIA), стратегії фінансування оборотного капіталу». Кандибка Людмила Іванівна.
 • «Найкорисніше - види АНАЛІЗУ Фінансової звітності, систематизація показників при коефіцієнтному аналізі. Рекомендував би цей тренінг управлінню контролю ризиків, управлінню Методології ». Ткаченко Максим Сергійович.
 •  «Якісно та наочно надається інформація на основі Фактично Даних реальних компаній. Було б корисно прослухати цю програму майже всім підлеглім, Які Працюють у сфері АНАЛІЗУ та подалі моніторингу кредитних проектів.» Микал Наталія Костянтинівна, начальник відділу моніторингу проектів підприємств енергетики, промисловості, транспорту.
 • «Задоволена прозорістю та якістю викладання матеріалу, вражає високий рівень підготовки викладача. Яскраві приклади Із життя та міжнародна практика», Трухіна Ірина Олександрівна.

 6. Київенерго (2011 осінь): бюджетування капітальних вкладень в компанії; оцінювання та управління ризиками інвестиційних проектів в умовах рецесії; також, зокрема вирішувалися наступні завдання:

 • як правильно пов'язати цілі, зміст і характер інвестиційних і фінансових рішень, організувати роботу фінансових підрозділів в компанії для ефективного складання бюджету інвестиційних проектів;
 • як управляти грошовими потоками, з урахуванням інвестицій та факторів, які формують доходи і витрати в компанії і в окремих її сегментах;
 • як управляти грошовими потоками, пов'язаними з життєвим циклом продукції та стадіями інноваційних проектів.


7. «MTI-Intertop» (2011 осінь). Семінар в компанії був націлений на вирішення таких проблем:

 • як готувати фінансову інформацію і як аналізувати річні звіти корпорацій;
 • як проводити експрес-діагностику фінансового стану компанії, оцінювати ключові показники і їх взаємозв'язок, визначати «вузькі місця» і проблемні зони в ході діагностики;
 • як виявляти причини проблем і прогнозувати можливі труднощі, з якими напрямками проводити фінансове оздоровлення бізнесу;
 • як контролювати стратегічний цикл зниження витрат; як здійснювати аналіз левериджу (важелів) бізнесу з урахуванням альтернативних програм фінансування.
Читали 69612 разів