2004-08-04

МОТИВАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АКЦІЙ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Головна/Про нас/Публікації/МОТИВАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АКЦІЙ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Тематика: Управління персоналом, Менеджмент, Фінанси 
Автори: Сорокін Михайло , Сорокін М.

Останні роки розвитку ринкової економіки в Україні, роки економічної стабілізації, відзначаються різким загостренням конкурентної боротьби по всіх провідних галузях. Причини тому, з точки зору окремих підприємств, значною мірою, зовнішнього характеру – поява зарубіжних (часто російських) конкурентів, обмеженість ринків збуту, тиск постачальників і товарів-замінників (або субститутів) тощо.

В той же час, основні резерви підвищення конкурентноздатності, підприємства вимушені шукати "всередині" - знаходити ресурси не стільки екстенсивного (звичайно доступних й конкурентам), скільки інтенсивного характеру. Одним з таких потужних конкурентних переваг може стати створення ефективного мотиваційного механізму. В свою чергу, найважливішою компонентою останнього в зарубіжній практиці часто є мотивування за допомогою акцій, чому й присвячена наступна робота....

Стаття у форматі PDF:

ESOP_Sorokin.pdf