10.02.23

Метод "І.ДЕ.Я - 4D" як інструмент для розкриття нової бізнес-концепції

Главная/Новости и анонсы МИБ/Метод "І.ДЕ.Я - 4D" як інструмент для розкриття нової бізнес-концепції

 

Як поглибити ідею? Як розкрити її потенціал і можливості? Саме цьому буде присвячена і публікація, і головний напрямок застосування нового інструменту (1), з яким автор має на меті познайомити свого читача.

Одразу ж зазначимо, що мова піде про бізнес-ідею, хоча використовувати інструмент про який йдеться, можливо й не тільки для бізнес діяльності. Власне і його походження не мало жодного відношення до бізнесу. Колись, ще у дитинстві, автору цих рядків його рідний батько розказав наступний анекдот.

 

Правоохоронці їдуть патрульною машиною, бачать на лаві п'яний розлігся. Зупинилися допомагають йому підвестися. Той раптом як гаркне: "Ідея!". Вони його під руки та в машину. Той знову подивився довкола, і знову, голосно: "Ідея!!"... Ті гадають, - ми напевно, якогось вченого затримали, винахідника... Привозять його до відділку, а той знову, обвівши очима приміщення, як заволає: "Ідея!!... І-де-я-є!?... І де я знаходжусь?..."

 

Ось такий нехитрий жарт "з бородою", власне і привів до появи сучасного бізнес-інструменту - "I.ДЕ.Я - 4D". Саме від нього автору спало на думку, а що буде з нашою бізнес-ідеєю, як би ми застосували до неї не одне запитання, але одразу чотири наступні запитання з тотожним початком (див. мал. 1):

 

 • І де я знаходжусь?
 • І де я хочу бути?
 • І де я маю йти?
 • І де я знайду засоби?

 

Ці чотири запитання є напрямками для обговорення (D - англ. discussions, як варіант), або інакше кажучи, чотирма координатами явного чи уявного існування нової ідеї, її чотирма "вимірами" (D - dimensions, directions).

Розглянемо детальніше, про що може йти мова під час обговорення вказаних питань.

 image

 

Мал. 1. Метод «І.ДЕ.Я – 4D». Базова схема (для подальшого розгляду).

 

1. І де я знаходжусь?

Ситуаційний аналіз. На нашу думку, тут йдеться, насамперед, про оцінку поточних пріоритетів компанії, підприємницького досвіду, сили бренду та KSF (key success factors, або конкурентних переваг) своєї команди. А також про аналіз ринкової долі, оточення, макро- середовища, про аналіз конкурентів (2), оцінку свого або їхнього фінансового стану.

Одна з небезпек, що зустрічає нову цікаву ідею - це її крадіжка. Тому для стартапу чи підприємця одним з найперших питань є й також захист інтелектуальної власності на ідею, продукт чи торгову марку.

 

Наприклад, мале підприємство "Білар" у 2022 році, - у зв'язку з військовою агресією з боку Росії, - здійснило вимушену релокацію з Чернігівського регіону до Вінницької області. При цьому змінює не тільки географічне місцеположення "Білару", - керівництвом була суттєво переглянута й їхня бізнес-концепція. Так, більшість їхніх конкурентів (пасічників і виробників меду) пропонують продажі "В to C", але пп. Наталія і Павло Чемериські, співвласники ОК "Білар":

 • вирішують продавати не лише мед, але крафтові медово-горіхові та медово-фруктові продукти,
 • і реалізовувати їх, переважно, як "B to B", а згодом, після отримання сертифікації, і експортувати за кордон;
 • використовуючи кооперацію з іншими фермерськими господарствами, співпрацю з USAID і агро- інститутами;
 • дбаючи про екологію і працевлаштування т.зв. ВПО (внутрішньо-переміщених осіб);
 • маючи при цьому вже зареєстровану ТМ "Білар" та великий досвід бджільництва...

 

...Ось, приблизно, як відповідали б співвласники цього новостворенного (точніше, відновлюваного) кооперативу на перше запитання. Це, мовляв, дозволить їм мати власну нішу, виробляти якісну медову високо маржинальну продукцію, відповідно, забезпечувати кращу конкурентоспроможність.

Зазначимо, що інноваційна оригінальна ідея це не обов'язково є якийсь новий продукт. Згідно класичного підходу (Й. Шумпетера), існує 5 типів інновацій - це може бути ще й новий процес, нова бізнес-модель, нові джерела постачання чи реорганізація в галузі чи корпорації (3)

 

2. І де я хочу бути?

Генерування цілей. Очевидно, під час обговорення, тут має йтися про візію (бізнес-мрію, бачення), про місію нового підприємства чи стартапу, про цінності і відповідні ним принципи, про цілепокладання і горизонт (часовий обрій) нової стратегії. ... Це закладання фундаментальної основи проектування майбутнього бізнесу.

Так, наприклад, у відомий проект "Тепле місто" закладено доволі оригінальну візію зробити Івано-Франківськ містом європейським, прогресивним, комфортним і затишним, насамперед, для самих франківців (а для туристів і гостей - це вже як наслідок). Відповідно, ініціаторами та інвесторами такої ідеї були розроблені місія ("Бути інноваційною платформою для створення можливостей і суспільних трансформацій. Спонукати прикладом Івано-Франківська зміни в Україні та поза її межами"), запропоновані цінності, сформульовані стратегічні напрямки проекту (див. детальніше - https://warm.if.ua/about_us)

Перелічені вище елементи стратегії бізнесу є, по суті, вершиною стратегічного "айсбергу", від яких залежить багато речей в компанії. Саме тому вони мають бути уважно і ретельно розроблені в цьому розділі. А також розкриватися в подальшому.

 

3. І де я маю йти?

Стратегічне моделювання. За цим напрямком варто розглянути нові конкурентоспроможні стратегії і бізнес-програми, необхідність розробки бізнес-плану та його контури, принципи масштабування та основні вимірники успіху і результативності нового проекту. В якості ілюстрації процесу практичної роботи на програмі МВА за цими чотирма напрямками - див. фото (мал. 2)

 

sor

Мал. 2. Процес роботи над ідеєю бізнес-проекту "Н2. Оренда вантажівок" (приклад)

 

І звісно, на даному етапі варто попередньо розглянути нову бізнес-модель вашого підприємства.

Наприклад, на різних програмах МВА Міжнародного інституту бізнесу, вже доволі традиційним інструментом стає "Канва бізнес-моделі" (за Остервальдером, Піньє). Логічна, ясна для всіх стейкхолдерів побудова Канви, виявлення системних зв'язків між 9-ма ключовими елементами стратегії, надає можливість швидко презентувати свою бізнес-концепцію, з точки зору «helicopter view». За все це такий інструмент полюбляють підприємці і за його допомогою можна розкрити цей третій вимір більш широко, наступним кроком, після застосування "І.ДЕ.Я - 4D".4. І де я знайду засоби?

Необхідні активи і засоби. Обговорюються (і, відповідно, фіксуються на загальній схемі) потрібні в проекті людські, матеріальні, фінансові і нематеріальні ресурси. А також ключові компетенції, процеси, технології та ризики. Дуже актуальні питання, повязані з цим напрямком - аутсорсинг та близькі йому процеси і організаційні форми (наприклад, інсорсинг, хоумсорсинг, аутстафінг, офшоринг тощо).

Це широке коло питань ми не будемо тут обговорювати детально, особливо з точки зору на різноманітну їхню специфіку у різних галузях.

Хіба що трохи торкнемося питання про засоби (джерела) фінансування. Тут також є місце для креативу. Наприклад, використання таких "нестандартних" джерел, як зворотній лізинг, краудфандинг, франчайзинг, "реверс" і факторинг, мезонінне фінансування, ангельські інвестиції - всі вони цікаві як теперішнім студентам МВА, так і діючим підприємцям, тому й можуть бути корисними до розглядання за четвертим напрямком.

 

Іноді від відповідей на четверте запитання варто знов повернутися до попередніх. Приміром, зараз дуже зросла грантова підтримка українських підприємств з боку міжнародних фондів і партнерів. Звісно, останні розшукують, насамперед, високоефективні бізнеси соціального спрямування.

Саме тому тут є сенс ще раз подивитися на свою бізнес-ідею, і з точки зору її ціннісного виміру для стейкхолдерів та інвесторів, так і з точки зору ефективності проекту, чи управління ризиками та соціального впливу.

Досвідчений читач помітив, напевно, що - з різних інтелектуальних технік, - використання цього інструменту найбільше нагадує Mind Mapping (див. мал. 3). Так і є, власне, це є найдоцільніше поєднання, на думку автора: оригінального інструменту "І.Де.Я - 4D", - з його чотирма потужними питаннями (координатами, напрямками) для обговорення ідеї, - разом з наочною логічною побудовою всього процесу за прикладом створення ("малювання") ментальних карт.

 

mind-mapping
Мал. 3. Логічно-структурна схема розгортання аналізу (за підходом Mind Mapping).

 

Таким чином, запропонований інструмент "I.ДЕ.Я - 4D" дозволяє підприємцям і менеджерам:

 • Креативно обговорити з командою/партнерами і розкрити зміст нової ідеї
 • Розібратися в неї більш глибоко, та/а або більш ґрунтовно її описати
 • Залучити до цього процесу більше коло людей, включаючи зовнішніх експертів, оцінювачів ідеї
 • Посилити її оригінальність та унікальні властивості бізнес-ідеї
 • Візуалізувати ідею, зробити її ясною, "наочною" і більш зрозумілою
 • Розкрити все багатство ідеї, її структурувати та систематизувати за чотирма напрямками
 • Намітити практичні етапи ("кроки") впровадження бізнес-ідеї,
 • Зробити її основою для подальшої розробки бізнес-моделі чи бізнес-плану
 • Оцінити її потенціальні можливості (життєвий цикл) ідеї, її вади та ймовірні ризики

 

Звісно, як для генерації бізнес-ідей, так і для оцінювання бізнес-ідей інновацій існує чимало інших методик (наприклад. методику КЕА /Аудит ідеї/ (4) ) які можуть бути корисними для подальшої роботи, особливо з інноваційною розробкою в hightech галузі. (Проте їхній розгляд виходить за рамки цієї статті, в якої модель, до речі, має більш універсальний характер ніж та сама КЕА).

Тому, на завершення цієї публікації, автору залишається навести слушну думку одного маловідомого китайського інвестора:

Кожна ваша ідея має
більш продуктивну
чи більш економічну,
чи більш перспективну альтернативу.
А якщо добре подумати, то й усі три в одній.

- Мих Сор Кінь, інвестор за часів династії Цін

 


 

1) Хоча, новий він відносно: навіть, як практичний інструмент з бізнес-планування, - зокрема в курсі "Підприємництво" на програмі General MBA Міжнародного інституту бізнесу, він використовується автором вже понад п'ять років. Проте, настав момент, коли після тривалого "бродіння і витримки" (чи мовою науки, після апробації) його варто поширити у вигляді окремої статті

2) Звісно, тут можна використати той же широко відомий S.W.O.T.-аналіз

3) Див.: Joseph Schumpeter The Theory of Economic Development, 1911

4) Про метод КЕА – або Квантово-економічного аналізу див. Шнайдер А. Наука побеждать в инвестициях менеджменте и маркетинге – М. Издательство АСТ

 


 

sorokin

 

 

Автор статті:

Михайло Сорокін - PhD, доцент, MBA, MA, MSc. Професор Міжнародного інституту бізнесу, visiting professor Української Соціальної Академії