Наталія Кабірова, Наталія Вишнева; Статус, жовтень 2010

Завантажити

Володимир Тимофійович Лановий, професор МІБ

 

Через 20 років Україна в основному завершила перехідний період до нового економічного устрою. Тепер можна оцінити, до якої соціально-економічної системи ми прийшли і чи влаштовує усіх ця система. Чи влаштовує вона нас перш за все з точки зору своєї продуктивності (порівняно з іншими країнами), темпів матеріального зростання (в тому числі добробуту громадян) і рівня ефективності (як передумови майбутньої високої якості виробництва і споживання).

ВАШІ ГРОШІ, июль-сентябрь 2010

 

Автори: Сорокін Михайло , ИНВЕСТГАЗЕТА, 23.02–01.03.2009

 

Финансовые вложения в бизнес-образование часто называют инвестициями в себя, в свое будущее. Что же это за инвестиционный проект и в чем его эффективность? В данной статье мы расскажем вам об этом на примере программ Международного института бизнеса (МИБ). Вы узнаете, что представляют собой программы бизнес-образования, кто и почему в них участвует, зачем инвестируют в себя финансисты, где можно получить качественное бизнес-образование в Украине. Гость редакции — кандидат экономических наук Михаил Эдуардович Сорокин, ведущий преподаватель и консультант Международного института бизнеса.

Автори: Заболотний Володимир Миколайович, президент Міжнародного інституту бізнесу, кандидат економічних наук. Газета ДЕЛО "Корпоративне навчання", понеділок 21 червня, № 101.

 

Завантажити публікацію (у форматі PDF)

Cпецпроект Корпоративне навчання

 

 

Автори: Твєрдушка Тетяна , Справочник экономиста. Январь 2010 г.

Одним из основных факторов, которые влияют на конкурентоспособность продукции, является снижение к минимуму себестоимости перемещения материальных ресурсов внутри производства. Именно выявление и устранение узких мест в организации материальных потоков может стать основным резервом повышения эффективности производственных процессов компании

 директор Консультативного центра по менеджменту, профессор Международного института бизнеса (Киев). Журнал "Генеральный директор", №1, Февраль 2010 стр. 50-54

На Мировом бизнес-форуме, состоявшемся 6-7 октя¬бря 2009 года в Нью-Йорке (США), в котором автор принял участие, большинство выступающих отмечали, что заявления об остановке рецессии в мировой финансовой системе еще не означают прекращение кризиса. Если прервать курс лече¬ния, болезнь может вернуться и даже привести к еще большим осложнениям. Кто и что должен делать сегодня в нашей стра¬не? Среди проблем, которые необходимо решать уже сейчас, можно выделить и ту, которая определена в названии данного материала.

Аналіз ринку франчайзингу 2009 рік. Прогнози 2010

Олексанр Ногачевський, 

віце президент Міжнародного інституту бізнесу,

партнер консалтингової компанії "ТРІАРХ"

АНАЛІЗ РИНКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ 2009 РІК. ПРОГНОЗИ 2010

Стаття присвячена розвитку франчайзингу в Україні. Висвітлено основні тенденції розвитку ринку франчайзингу в Україні у 2008–2009 р. Зазначені основні рушійні сили зростання даного напрямку економічної діяльності для України у 2010 рр. Проаналізовано основні проблеми франчайзингової діяльності в Україні.

Автори: Ісаєнко Юлія

 

Вопрос насколько эффективно используется рабочее время сотрудниками на предприятии, приводит нас к поиску резервов (потерь) времени, за счет устранения которых можно повысить производительность, уменьшить сроки поставок, привлечь более квалифицированный персонал, повысить качество продукции, т.е. повысить эффективность предприятия.

Олександр Ногачевський, Віце президент Міжнародного інституту бізнесу

 

Немає сьогодні бізнесу або менеджера, який не перебував би в відчайдушному пошуку відповідей на свої запитання: газети, Інтернет, журнали і телебачення говорять про одне "Що робити далі?". Ні ринку або бізнесу в Україні, який залишається недоторканим кризою.

Тим не менш, кращі бізнес-моделі в світі досить прості: зробити свою команду, яка здатна генерувати ідеї та реалізовувати ідеї. Такого роду речі як створення команди не має потреби в умінні агресивно продавати, виходити на нові ринки, або винаходити заплутаний асортимент продукції і брендів. Це просто необхідно вчити своїх людей і шукати своїх людей. Своїх не з точки зору спорідненості, а своїх з точки зору рівня розуміння ваших цілей і мислення.